Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Tekoälyn hyödyntäminen KAMKissa

Tekoälyn käytön linjaukset

KAMKin linjaukset tekoälyn/tukiälyn käyttöön

 1. Tekoäly on työkalu, jota jokainen tarvitsee tämän päivän ja tulevaisuuden opiskelussa ja työelämässä. Sen vuoksi sen käyttö hyväksytään ja kannustetaan KAMKissa. Opiskelijoita ohjataan tekoälyn käyttöön heti opintojen alkuvaiheesta asti. 
 2. Tekoäly on hyvä tukiäly. Sitä voi käyttää apuna esimerkiksi ideoinnissa ja pohjatekstien luomisessa.  
 3. Tekoälyn hyödyntämisestä on mainittava tehtävissä (ohjeistuksen mukaan). 
 4. Tekoälysovelluksiin ei saa syöttää luottamuksellisia tietoja. Sovelluksen tietosuoja voi olla puutteellinen ja ilmaisversioissa sitä ei ole ollenkaan. 
 5.  Tekoäly ei ole aina oikeassa eikä osaa huomioida eettisiä näkökulmia. Sen hyödyntäminen vaatii opiskelijalta kykyä kriittiseen ajatteluun ja taitoa oppia arvioimaan ja käyttämään lähteitä tarkoituksenmukaisesti.  

Esimerkkejä keinoista plagioinnin estämiseen: 

 • Opiskelija dokumentoi ja reflektoi omaa oppimisprosessiaan. 
 • Tehtävänanto on uniikki ja vaatii opiskelijalta esimerkiksi oman tekemisen ja teorian välistä vuorovaikutusta. 
 • Osaaminen voidaan tehdä näkyväksi monenlaisin keinoin, esimerkiksi videoilla ja ryhmäkeskusteluilla. 
 • Oppimistehtävissä on mainittava lähteet sekä tekstissä että lähdeluettelossa.  
 • Opiskelija liittää tehtäviin raportin tiedonhausta ja käytetyistä lähteistä. 

Tekoälyn käytön merkintä

Tekoälyn hyödyntäminen kirjallisissa töissä pitää merkitä ja raportoida miten sitä on käytetty. 

Merkintä voidaan sijoittaa ennen varsinaista lähdeluetteloa, mutta ei sen osana.


Työn tekemiseen on hyödynnetty seuraavia apuvälineitä:

Palvelu. (Vuosi). Yritys. Versio. Miten hyödynnetty, milloin. Verkko-osoite

ChatGPT. (2023). OpenAI. GPT-3.5, May 2023. Käytetty kielentarkistukseen, kuukausi/vuosi. https://chat.openai.com 

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 1
 • 87101 KAJAANI
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->