Siirry pääsisältöön

Kuvaopas: Kuvaopas

Oppaasta

Tämä opas perustuu ImagOA-oppaaseen, joka on saatavilla osoitteessa https://libguides.aalto.fi/imagoa

Opas johdattaa kuvien viittaamiseen tekstissä ja lähdeluettelossa ja tarjoaa linkkejä erilaisiin kuvapankkiohjelmiin, joita voi käyttää niissä määriteltyjen lisenssien mukaisesti.


ImagOA - Avoin tiede ja kuvien käyttö -sivuston tekstin tekijät ovat Jenni Mikkonen, Mari Pesola, Maria Rehbinder, Marika Sarvilahti ja visuaalisen ilmeen tekijät ovat Metropolia, Valovirta Design, Jorgos Hatzikelis, Ulla Timonen ja Mikko Multanen. ImagOA sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Kuvien käyttö opinnäytetöissä

Kuvat, kuviot ja taulukot opinnäytetöissä

Opinnäytetöiden tekstiä voi havainnollistaa erilaisilla kuvilla ja taulukoilla. Niiden tulee olla niin sisällöltään kuin rakenneltaan selkeitä ja tarkoituksenmukaisia. Ne tulee aina numeroida ja otsikoida. Kuvien numerot ja otsikot merkitään aina niiden alapuolelle. Taulukon numero ja otsikko merkitään taas sen yläpuolelle.

Omien aineistojen ulkopuolisiin kuviin ja taulukoihin tulee aina merkitä lähdeviite otsikon jälkeen. Jos olet muokannut kuvaa, kuviota tai taulukkoa, lähteen yhteyteen on merkattava "mukaillen".

Kuviin ja taulukoihin tulee aina viitata vähintään kerran varsinaisessa tekstissä. Viittaus tekstissä tulee tehdä ennen kuvaa tai taulukkoa. Kuvia tai taulukoita ei voi jätttää tekstiyhteydestä irrallisiksi.

Opinnäytetöiden saavutettavuuden takia kuvilla tulee olla ns. vaihtoehtoinen teksti lukulaitteille, jota kutsutaan myös alt-tekstiksi.

 

Kansikuvan lähde:

Merkitse mahdollinen kansikuvan lähde lähdeluetteloon, mutta visuaalisen ilmeen säilyttämiseksi älä merkitse sen viitettä kansisivulle. Kansikuvalähteen erottumiseksi muista lähteistä sen voi merkitä oman ”Kansikuvan lähde” väliotsikon alle lähdeluettelon loppuun.


Viitemerkinnät APA6-mallissa

Tekstiviite:

Kuva 1. Kuvan/kuvion/taulukon nimi (Tekijä vuosi, sivunumero)

Öinen näkymä pitkin Viipurinkatua länteen. Edessä oikealla Kajaaninkatu 2.

Kuva 1. Viipurinkatu 1960-luvulla (Hakulinen 1965)

Lähdeluettelo:

Tekijä, A. (Vuosiluku). Kuvan tai teoksen nimi [Aineistotyyppi]. Viittauspäivämäärä Saatavuustiedot

Kuva 1. Hakulinen, V.O. (1965). Öinen näkymä pitkin Viipurinkatua länteen [Valokuva]. Helsingin kaupunginmuseo. Saatavilla 07.04.2022 https://www.helsinkikuvia.fi/search/details/?image_id=hkm.35D0751D-C874-49C4-86C7-83DF7180FECD


Viitemerkinnät APA7-mallissa

Tekstiviite:

Kuva 1. Kuvan/kuvion/taulukon nimi (Tekijä vuosi, sivunumero)

Mustavalkoinen kuva Kajaanin linnan raunioiden edessä tukinuittoa. Kuvassa kaksi venettä.

Kuva 1. Tukinuittoa Kajaanin linnan raunioilla (Renfors, 1936)

Lähdeluettelo:

Tekijä, A. (Vuosiluku). Kuvan tai teoksen nimi [aineistotyyppi]. Viittauspäivämäärä Saatavuustiedot

Kuva 1. Renfors, H. (1936). Tukinuittoa Kajaanin linnan raunioilla [valokuva]. Museovirasto. Saatavilla 27.04.2023 https://finna.fi/Record/museovirasto.F9CDE2778EB6BEF58734191AE93D06CA?sid=2947712856 


Viitemerkinnät Vancouver-mallissa

Tekstiviite:

Kuva 1. Kuvan/kuvion/taulukon nimi [viitteen numero]

 

Monivärisiä ilotulituksia mustalla taivaalla

Kuva 1. Ilotulituksia Helsingin taivaalla [1]

 

Lähdeluettelo:

Viitteen numero. Tekijä  A. Kuvan tai teoksen nimi [Aineistotyyppi]. Vuosiluku. [Viittauspäivämäärä]. Saatavuustiedot

1. Uggla R. Ilotulituksia Helsingin taivaalla [Valokuva]. 1950. [07.04.2022]. Saatavilla: https://www.helsinkikuvia.fi/search/details/?image_id=hkm.HKMS000005:km0000pazz

Kuvien tyyli opinnäytetöissä

Ajankohtaiset ohjeet löytyvät KAMKin opinnäytetyön tekijän oppaasta ja opinnäytetyön ohjeellisesta pohjasta. 

Kuvien käytöstä opinnäytetöissä

Opinnäytetöissä kuvia voi jonkin verran käyttää ns. sitaattioikeuden sallimana ilman lupaa. Sitaattioikeus tarkoittaa sitä, että julkistetuista teoksista voi ottaa lainauksia tieteelliseen esitykseen, kun kuva liittyy kiinteästi työssä käsiteltyyn asiaan. Kuvan osaa tai kokonaista kuvaa voi käyttää vain sen verran, kuin se on aiheen tarkastelun kannalta tarpeellista, eli ns. kuvituskuvia ei saa käyttää.

Kun työhön liitetään kuva sitaattioikeuden nojalla, sitä pitää käsitellä myös itse tekstissä. Siteeraaminen on perusteltua silloin, kun se selventää ja havainnollistaa omaa esitystä. Kuvien käytön yhteydessä tulee aina muistaa niihin liittyvät sitaattikäytännöt. Kuvan lähdeviitteeksi merkitään julkaisun tai kuvaajan nimi. 

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->