Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeet: Tiedonhaun ohjaus ja työpajat opinnäytetyövaiheessa

Tiedonhaun työpajat opinnäytetyövaiheessa

Paras ajankohta tiedonhaun työpajaan osallistumiseen on opinnäytetyön aloitusvaiheessa, kun aihe on jo tiedossa. Työpajassa otetaan käyttöön RefWorks-viitteidenhallintaohjelma sekä etsitään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää tietoa verkkotietokannoista.

Paikka: kirjaston atk-luokka, TI1L148, 1 krs, Tieto1-rakennus

Ilmoittautuminen, opinnäytetyön tekninen neuvonta ja tiedonhakuun liittyvät kysymykset: asiasanaa(at)kamk.fi

Kun ilmottaudut tiedonhaun työpajaan, kerro myös mistä aiheesta etsit tietoa.

Huom! Sairaanhoitaja- ja aktiviteettimatkailun opiskelijoiden tiedonhaun työpajat järjestetään aiheanalyysi- ja suunnitelmavaiheen seminaareissa.

 

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Opinnäytetyösuunnitelmaan liitetään kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet.

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa käytettäviin lähteisiin.

Suunnitelman voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi asiasanaa(at)kamk.fi -sähköpostiin.

Jos insinööriopiskelija ei tee erillistä suunnitelmaa, heidän kohdallaan on mahdollista myös suorittaa tiedonhaun osuus vaihtoehtoisesti erillisenä tehtävänä, jonka ohjeistus on seuraava:

Tiedonhakutehtävä löytyy DevMoodlesta kurssilta ”Tiedonhaku opinnäytetyövaiheessa”. Tehtävän voi täyttää suoraan tehtäväpohjaan ja palauttaa sen jälkeen kurssilla sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Tehtävän suorittamisohjeet ja arviointikriteerit löytyvät itse tehtävädokumentista. Kun tehtävä on palautettu ja kriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle.

Tärkeitä linkkejä

Tiedonhaun ohjaus

Jos tarvitset lisätukea tiedonhakemiseen, tarjoamme opinnäytetyön tekijöille myös yksilöllisiä ohjaustuokioita.

Autamme etsimään lähdeaineistoa - sekä painettuja että elektronisessa muodossa julkaistuja - ja arvioimaan lähteiden soveltuvuutta omaan aiheeseesi. Opastamme käyttämään verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan taidot tulee samalla kerrattua.

Ota yhteyttä, sovitaan aika! Jos teet opinnäytetyötä parin kanssa tai ryhmässä, ohjaukseen voi osallistua joko yksi tai useampi henkilö.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->