Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun ohjaus ja työpajat opinnäytetyövaiheessa

Tiedonhaun työpajat opinnäytetyövaiheessa

Paras ajankohta tiedonhaun työpajaan osallistumiseen on opinnäytetyön aloitusvaiheessa, kun aihe on jo tiedossa. Työpajassa otetaan käyttöön Mendeley-viitteidenhallintaohjelma sekä etsitään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää tietoa verkkotietokannoista.

Paikka: Teams

Ilmoittautuminen, opinnäytetyön tekninen neuvonta ja tiedonhakuun liittyvät kysymykset: kirjastonopetus(at)kamk.fi

Kun ilmottaudut tiedonhaun työpajaan, kerro myös mistä aiheesta etsit tietoa.

Huom! Sairaanhoitaja- ja aktiviteettimatkailun opiskelijoiden tiedonhaun työpajat järjestetään aiheanalyysi- ja suunnitelmavaiheen seminaareissa.

 

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Opinnäytetyösuunnitelmaan (tai opinnäytetyöhön) liitetään sopivaan kohtaan (esim. alaluvuksi tai liitteeksi) kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet (pohdi mm. lähteiden luotettavuutta).

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa (tai opinnäytetyössä) käytettäviin lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Ne täytyy olla tehty oikein joko APA-mallin tai Vancouver-mallin (tekniikan opiskelijat) mukaisesti. Tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat valita kumpaa lähdemallia he haluavat käyttää.

Opinnäytetyösuunnitelman (tai opinnäytetyön) voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi kirjastonopetus(at)kamk.fi -sähköpostiin. Kun se on palautettu ja arviointikriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Jos siinä on tehtävän osalta puutteita, pyydämme korjaamaan ne ja lähettämään sen uudelleen tarkastettavaksi.

 

Tiedonhaun tehtävän vaihtoehtoinen suoritustapa insinööriopiskelijoille

Jos insinööriopiskelija ei tee erillistä suunnitelmaa, heidän kohdallaan on mahdollista myös suorittaa tiedonhaun osuus vaihtoehtoisesti erillisenä tehtävänä, jonka ohjeistus on seuraava:

Tiedonhakutehtävä löytyy DevMoodlesta kurssilta ”Tiedonhaku opinnäytetyövaiheessa”. Tehtävän voi täyttää suoraan tehtäväpohjaan ja palauttaa sen jälkeen kurssilla sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Tehtävän suorittamisohjeet ja arviointikriteerit löytyvät itse tehtävädokumentista. Kun tehtävä on palautettu ja kriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle.

Tärkeitä linkkejä

Tiedonhaun ohjaus

Jos tarvitset lisätukea tiedonhakemiseen, tarjoamme opinnäytetyön tekijöille myös yksilöllisiä ohjaustuokioita.

Autamme etsimään lähdeaineistoa - sekä painettuja että elektronisessa muodossa julkaistuja - ja arvioimaan lähteiden soveltuvuutta omaan aiheeseesi. Opastamme käyttämään verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan taidot tulee samalla kerrattua.

Ota yhteyttä, sovitaan aika! Jos teet opinnäytetyötä parin kanssa tai ryhmässä, ohjaukseen voi osallistua joko yksi tai useampi henkilö.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->