Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun ohjaus ja työpajat opinnäytetyövaiheessa

Tiedonhaun työpajat opinnäytetyövaiheessa

Paras ajankohta tiedonhaun työpajaan osallistumiseen on opinnäytetyön aloitusvaiheessa, kun aihe on jo tiedossa. Työpajassa otetaan käyttöön Mendeley-viitteidenhallintaohjelma sekä etsitään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää tietoa verkkotietokannoista.

Paikka: kirjaston atk-luokka, TI1L148, 1 krs, Tieto1-rakennus

Ilmoittautuminen, opinnäytetyön tekninen neuvonta ja tiedonhakuun liittyvät kysymykset: kirjastonopetus(at)kamk.fi

Kun ilmottaudut tiedonhaun työpajaan, kerro myös mistä aiheesta etsit tietoa.

Huom! Sairaanhoitaja- ja aktiviteettimatkailun opiskelijoiden tiedonhaun työpajat järjestetään aiheanalyysi- ja suunnitelmavaiheen seminaareissa.

 

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Opinnäytetyösuunnitelmaan liitetään sopivaan kohtaan kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet (pohdi mm. lähteiden luotettavuutta).

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa käytettäviin lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Ne täytyy olla tehty oikein joko APA6-mallin ja Vancouver-mallin (tekniikan opiskelijat) mukaisesti. 

Suunnitelman voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi kirjastonopetus(at)kamk.fi -sähköpostiin. Kun suunnitelma on palautettu ja arviointikriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Jos suunnitelmassa on tehtävän osalta puutteita pyydämme korjaamaan ne ja lähettämään suunnitelman uudelleen tarkastettavaksi.

 

Tiedonhaun tehtävän vaihtoehtoinen suoritustapa insinööriopiskelijoille

Jos insinööriopiskelija ei tee erillistä suunnitelmaa, heidän kohdallaan on mahdollista myös suorittaa tiedonhaun osuus vaihtoehtoisesti erillisenä tehtävänä, jonka ohjeistus on seuraava:

Tiedonhakutehtävä löytyy DevMoodlesta kurssilta ”Tiedonhaku opinnäytetyövaiheessa”. Tehtävän voi täyttää suoraan tehtäväpohjaan ja palauttaa sen jälkeen kurssilla sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Tehtävän suorittamisohjeet ja arviointikriteerit löytyvät itse tehtävädokumentista. Kun tehtävä on palautettu ja kriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle.

Tärkeitä linkkejä

Tiedonhaun ohjaus

Jos tarvitset lisätukea tiedonhakemiseen, tarjoamme opinnäytetyön tekijöille myös yksilöllisiä ohjaustuokioita.

Autamme etsimään lähdeaineistoa - sekä painettuja että elektronisessa muodossa julkaistuja - ja arvioimaan lähteiden soveltuvuutta omaan aiheeseesi. Opastamme käyttämään verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan taidot tulee samalla kerrattua.

Ota yhteyttä, sovitaan aika! Jos teet opinnäytetyötä parin kanssa tai ryhmässä, ohjaukseen voi osallistua joko yksi tai useampi henkilö.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->