Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Opinnnäytetyön tekijän opas: Opinnäytetyöpohja ja sen käyttö

Opinnäytetyön mallipohjan käyttöönotto

Opinnäytetyön mallipohjissa on valittavissa joko "Opinnäytetyön mallipohja tyhjä", joka sisältää vain kansilehden ja tarvittavat tyylit tai sitten "Opinnäytetyön mallipohja ohjeilla", jossa on mukana myös rakenne ja teknisiä ohjeita Word-ohjelman käyttämiseen.

Opinnäytetyön mallipohjat:

AMK opinnäytetyön pohja 2021 ohje.docx

- AMK opinnäytetyön pohja 2021 tyhjä.docx (ei suositella käytettäväksi opinnäytetyön pohjana, ei valmista rakennetta)

YAMK opinnäytetyön pohja 2021 ohje.docx

YAMK opinnäytetyön pohja 2021 tyhjä.docx (ei suositella käytettäväksi opinnäytetyön pohjana, ei valmista rakennetta)

Tallenna mallipohjatiedosto sen käyttöä aloittaessasi haluamaasi kansioon. Kun olet tallentanut uuden asiakirjan, opinnäytetyö voidaan kirjoittaa suoraan siihen ohjeiden poistamisen jälkeen. Lue ohjeet kuitenkin vähintään kertaalleen ennen niiden poistamista. Älä poista tiivistelmäsivuja opinnäytetyöpohjasta, vaikka olisit tekemässä vasta suunnitelmaa. Tyhjät tiivistelmäsivut eivät haittaa suunnitelmassa mitään ja niiden lisääminen jälkikäteen takaisin voi olla hankalaa. Muista tehdä työn turvaamiseksi aika ajoin varmuuskopioita.

Opinnäytetyön mallipohjan sivurakenne

Kansilehti

Mallipohjan ensimmäinen sivu on kansilehti. Vaihda mallitekstien paikalle oma nimesi, opinnäytetyön nimi, tutkintonimike, koulutus sekä opinnäytetyön valmistumisaika.

Voit tarvittaessa vaihtaa kansilehteen työsi sisällön kannalta mielekkään kuvan. Kansilehden kuva on helpointa vaihtaa, kun napsautat hiiren oikeaa painiketta kansikuvan päällä ja valitset aukeavasta valikosta kohdan: Muuta kuva… Tämän jälkeen voit korvata oletuskuvan etsimällä sille vaihtoehdon haluamastasi kansiosta.

 

Tiivistelmä ja abstract

Kirjoita tiivistelmä- ja abstract-sivulle tarvittavat tiedot. Muista kirjoittaa myös asiasanat esim. Finto-palvelun Yleiseen suomalaiseen asiasanaston mukaan (YSA): http://finto.fi/ysa/fi/ .

 

Alkusanat

Alkusanat tulevat tiivistelmien jälkeen ennen sisällysluetteloa. Alkusanat ei ole pakollinen osio.

 

Sisällysluettelo

Käyttäessäsi tyylejä oikein Word tekee sisällysluettelon automaattisesti. Sisällysluetteloon otetaan automaattisesti tekstissä olevat pääotsikot sekä toisen ja kolmannen tason otsikot (tyylit: Otsikko (Lähteet-sana), Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3).

Kun haluat lisätä sisällysluettelon tyhjälle sivulle, valitse: Viittaukset > Sisällysluettelo > Automaattinen taulukko1.

 

Tekstissä esiintyvät kolmen eri tason otsikot näkyvät lisätyssä sisällysluettelossa.

 

Kun olet valinnut tekstiin lisättyjen otsikoiden tyylit oikein, Word osaa asettaa ne automaattisesti oikein myös luotavaan sisällysluetteloon. Jos lisäät otsikoita jälkikäteen ja haluat päivittää sisällysluettelon ajan tasalle, toimi seuraavasti:

  1. Aseta kursori sisällysluettelon päälle
  2. Paina hiiren oikeaa näppäintä ja valitse: ”Päivitä kenttä”

Tämän jälkeen näytölle avautuu valintaikkuna. Valitse kohta ”Päivitä koko luettelo”.

Mikäli sisällysluettelosta puuttuu otsikoita, tarkista puuttuvan otsikon tyyli ja vaihda se oikeaksi. Päivitä tämän jälkeen sisällysluettelo uudelleen.

 

Kuvat

Kuvat numeroidaan juoksevasti Lisää otsikko –toiminnolla, jolloin kuvien numerointijärjestys tulee automaattisesti, jos jälkeenpäin vielä lisäät tai poistat kohteita. 

Vie kohdistin ensin kuvan alle tyhjälle riville.

Avaa Viittaukset-välilehti ja valitse Kuvatekstit-ryhmän Lisää otsikko -valinta. Valitse kohteen mukaisesti otsikko. Hyväksy OK:lla.

Kuvan numero ja otsikko tulevat kuvan alapuolelle Kuvaotsikko-tyylillä. Voit katsoa mallia kuvien numeroinnista ja otsikoinnista tämän mallipohjan kuvista. Kuvien ja taulukoiden vasemman reunan tulee olla sama kuin edeltävän kappaleen tekstin reuna. Niiden oikean reunan ei tarvitse kuitenkaan täsmätä, eli sitä ei ole tarpeellista venyttää.

 

Taulukot

Taulukoiden tiedot kirjoitetaan niiden yläpuolelle. Myös taulukkoteksteihin käytetään Perusteksti-tyyliä. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki taulukoiden nimeämisestä.

Taulukko 1. Esimerkki taulukoiden nimeämisestä

A B
1 3
2 4

Taulukot saattavat joskus tuottaa siirrettäessä ongelmia. Tekstit voivat sekoittua tai eivät näy kokonaan. Voit muuttaa ne kuviksi esim. kopiointivaiheessa. Valitse taulukko, jonka haluat kopioida alkuperäisestä ohjelmasta ja valitse: Aloitus Leikepöytä > Liitä määräten…

Valitse avautuvasta valikosta kohta: ”Kuva (EMF-muotoinen)” ja paina tämän jälkeen OK-painiketta.

Varsinkin liitteissä saattaa olla laajoja taulukoita. Kun siirrät taulukoita kuvina, tiedostokoko pienenee, voit skaalata niitä ja tekstit pysyvät varmimmin alkuperäisen näköisinä.

 

Lähteet

Lähteet alkavat uudelta sivulta. Käytä lähdeluettelon otsikossa Otsikko-tyyliä (ei Otsikko 1, koska siinä on automaattisen numeroinnin muoto) ja itse luettelossa Lähde-tyyliä, jotta automaattinen sisällysluettelo toimii oikein. Lähde-tyyliin on määritelty molempien reunojen tasaus, joten lähdeluettelossa olevien sanojen välit saattavat olla pitkiä. Voit korjata asian tarvittaessa seuraavasti: aseta kursori korjattavaan kappaleeseen (tai maalaa kappale) ja valitse vasemman reunan tasaus.

Voit tehdä lähteet joko käsin tai automaattisesti käyttämällä Mendeley-viitteidenhallintaohjelmaa.

 

Liitteet

Ylätunnisteessa tulee olla sivunumero johdantosivulta eteenpäin. Normaali sivunumerointi loppuu lähteiden viimeiseen sivuun. Mallipohjaan on määritelty sivunumerot automaattisesti, ja ne sijaitsevat ylätunnisteen oikeassa reunassa.

Mahdolliset liitteet tulevat lähteiden jälkeen. Merkitse liitesivut erikseen ylätunnisteeseen seuraavalla tavalla: ”Liite 1 1/3”, jossa ensimmäinen numero kertoo, kuinka mones liite on kyseessä ja ”1/3” kertoo, että kyseessä on liitteen ensimmäinen sivu kolmesta.

Huom! Merkitse liitteen kokonaissivumäärä näkyviin silloinkin, kun kyseessä on vain yksisivuinen liite. Yksisivuinen liite merkitään siis seuraavasti ”Liite 1 1/1”. Voit myös halutessasi käyttää vaihtoehtoista merkitsemistapaa, jossa liitteen kokonaissivumäärä erotetaan sulkumerkein: ”Liite 1 1(1)”, kunhan käytät merkitsemistapaa johdonmukaisesti kaikissa liitteissä.

Opinnäytetyön mallipohjan käyttäminen

Valmiit tyylit ja sivun asetukset

Opinnäytetyön mallipohjaan on määritelty valmiiksi tarvittavat tekstin tyylit ja sivun asetukset; älä muuta niitä ilman syytä. Mallipohjassa on valmiina myös tavutus ja reunojen tasaus. Älä tavuta tai rivitä tekstiä käsin.

Jos jostakin syystä automaattinen tavutus on mennyt pois päältä, saat sen tarvittaessa käyttöön valitsemalla: Sivun asettelu > Sivun asetukset > Tavutus > Automaattinen.

 

Valmiin tekstin siirtäminen

Mallipohja toimii parhaiten, kun kirjoitat tekstin siihen suoraan, mutta valmiin tekstin siirtäminen toisesta asiakirjasta on myös mahdollista. Jos toisessa asiakirjassa on käytetty eri tyylejä, ne kopioituvat tekstin mukana ja tyylien sekoittuminen voi aiheuttaa ongelmia. Saat poistettua tyylit kopioimalla siirrettävän tekstin ja valitsemalla sen jälkeen mallipohjassa: Aloitus > Leikepöytä > LiitäLiitä määräten…

Valitse aukeavasta ikkunasta kohta ”Muotoilematon teksti”. Tällöin tekstin tyylit ja muotoilut eivät kopioidu mukana.

Kun olet liittänyt tekstin, voit maalata haluamasi alueen ja valita tyylipaletista kyseiseen kohtaan sopivan tyylin.

Vältä kopioimasta koko opinnäytetyötä kerralla toisesta tiedostosta. Älä käytä valintaa ”Ctrl + A”. Tällöin kopioituvat myös ylä- ja alatunnisteet sekä kaikki muut määritykset, ja tämä saattaa sekoittaa mallipohjan valmiit oletusmääritykset. Kannattaa siis kopioida mieluummin kaikki tekstit, otsikot, taulukot ja kuvat erikseen.

 

Tyylit

Mallipohjaan on määritelty valmiiksi tyylit eri otsikkotasoille, perustekstille, luettelolle sekä sisällysluettelolle. Tyylipaletin näet seuraavasta kohdasta: Aloitus > Tyyli. Saat kaikki käytettävät tyylit näkyviin napsauttamalla oikean alakulman nuolipainiketta.

Käytä ensimmäisen tason otsikoihin 1 Otsikko 1 -tyyliä. Kirjoita ne alkamaan uudelta sivulta. Käytä 1.1 Otsikko 2 -tyyliä toisen tason otsikoihin ja 1.1.1 Otsikko 3 -tyyliä kolmannen tason otsikoihin. Ohjaavia otsikoita (ei ole numeroitu) varten on käytössä tyyli Otsikko 4. Perusteksti-tyyli on leipätekstin kirjoittamista varten.

Saat tyylin käyttöön napsauttamalla sitä tyylivalikosta ennen otsikon kirjoittamista. Voit lisätä tyylin myös jälkeenpäin napsauttamalla tyyliä kursorin ollessa kyseisellä rivillä. Otsikoiden numerointi tapahtuu automaattisesti, kun olet valinnut otsikkotasoa vastaavan tyylin. Otsikoiden numeroiden jälkeen ei tule pistettä.

Älä lisää rivinvaihtoja kappaleiden väliin tai kappaleiden ja otsikoiden väliin käsin. Kaikki välit on säädetty etukäteen. Kun muutat valmiiksi kirjoitettua tekstiä myöhemmin Perusteksti-tyyliseksi, muutos tulee voimaan koko siinä kappaleessa, jossa kursori on.

Jos haluat sisentää tekstiä (esimerkiksi suoraa siteerausta, haastattelun tekstiä tms.), valitse: Aloitus Kappale > Suurenna sisennystä.

Käytä kuva- ja taulukkoteksteihin Perusteksti-tyyliä. Numeroi ne juoksevasti erikseen, läpi koko opinnäytetyön. Lähde-tyyli on lähteiden kirjoittamista varten. Tee luettelot Luettelo 1 -tyylillä, jos haluat käyttää luettelomerkkejä. Voit käyttää tarvittaessa myös muita luettelo- tai numerointityylejä: Aloitus Kappale > Luettelomerkit / Numerointi.

 

Esimerkki kolmesivuisen Liitteet 1 sivunumeroinnista

Seuraavaksi käydään tarkemmin lävitse Liitteen 1 numeroinnin asettaminen tapauksessa, jossa kyseinen liite sisältää kolme sivua. Liitteen 1 numerointi aloitetaan tekemällä osanvaihto lähteiden viimeiselle sivulle, jotta normaali sivunumerointi ei jatkuisi Liitteeseen 1.

Jotkut asiakirjan osat on eroteltu näkymättömällä osanvaihtomerkillä. Osanvaihtomerkillä voidaan rajata esim. tietyt sivut, joille halutaan erilainen tyyli kuin muille sivuille. Hyvä esimerkki ovat liitteet, joissa täytyy olla ylätunnisteessa erilainen numerointi kuin mallipohjan muilla sivuilla.

Osanvaihtoa tarvitaan ennen jokaista uutta liitettä. Näin pystyt rajaamaan jokaisen liitteen siten, että kyseisen liitteen sivunumerointi alkaa numerosta 1 ja juoksee liitteen loppuun saakka. Saat osanvaihtomerkin ja muut näkymättömät merkit näkyviin ””–painikkeella, joka sijaitsee Aloitus-valikon Kappale-ryhmässä.

Kun olet asettanut näkymättömät merkit näkyviin, voit tehdä osanvaihdon. Tässä tapauksessa se tehdään lähdeluettelon viimeiselle sivulle. Aseta kursori lähdeluettelon loppuun ja valitse sen jälkeen osanvaihdon lisäämiseksi: Sivun asetteluSivun asetuksetVaihdotSeuraava sivu.

Osanvaihdon täytyy sijaita tässä tapauksessa lähdeluettelon viimeisellä sivulla, jotta uusi osa alkaisi seuraavan sivun alusta.

Siirry osavaihdon tekemisen jälkeen seuraavan sivun eli Liite 1:n ylätunnisteeseen.

Ylätunnisteen oikeassa alalaidassa on palkki, jossa lukee sinisellä pohjalla “Sama kuin edellinen”. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka osanvaihto on tehty, ylätunniste kopioi yhä edellisen sivun sivunumerointia. Koska Liitteen 1 ylätunnisteen sivunumerointi halutaan aloittaa tässä tapauksessa alusta, on “Sama kuin edellinen” -asetus poistettava käytöstä.

Saat poistettua “Sama kuin edellinen” -asetuksen käytöstä ylä- ja alatunnistetyökaluista, jotka ovat automaattisesti näkyvissä, kun olet esim. ylätunnisteessa. Valitse “Sama kuin edellinen” -asetuksen poistamiseksi: RakenneSiirtyminenLinkitä edelliseen.

Kun olet painanut “Linkitä edelliseen” -painiketta, “Sama kuin edellinen” -palkki häviää ylätunnisteen oikeasta alalaidasta. Tämän jälkeen normaali sivunumerointi ei enää kopioidu edellisiltä sivuilta.

Luo seuraavaksi Liitteeseen 1 ylätunnisteen oikeassa laidassa juokseva sivunumero, joka alkaa luonnollisesti numerosta 1. Valitse tyhjässä ylätunnisteessa ollessasi ylä- ja alatunnistetyökaluista: Ylä- ja alatunnisteSivunumeroSivun yläreuna Normaali numero 3.

Näin ylätunnisteen oikeaan laitaan ilmestyy ns. juokseva numero, joka pitäisi olla automaattisesti numero 1. Jos ns. juokseva numero on kuitenkin jokin muu kuin 1, voit muuttaa sen oikeaksi valitsemalla: Ylä- ja alatunnisteSivunumeroMuotoile sivunumerot.

Huom! Poista tarpeettomat tyhjät rivit tarvittaessa.

Valitse aukeavasta ikkunasta: Sivunumerointi Jatka edellisestä osastaAloittava nro: __.

Valitse tämän jälkeen kohtaan “Aloittava nro:” numero 1 ja paina OK-painiketta, jolloin ylätunnisteen juokseva numero vaihtuu numeroksi 1.

Voit nyt kirjoittaa juoksevan numeron ympärille muut tarvittavat tiedot. Eli kirjoita juoksevan numeron vasemmalle puolelle “Liite 1” ja oikealle puolelle liitteen sivunumeroiden kokonaismäärä eli “/3”. Näin saat lopputuloksena Liite 1:n valmiin sivunumeroinnin.

Voit tämän jälkeen sulkea Liite 1:n ylätunnisteen kaksoisnapsauttamalla jotain muuta mallipohjan osaa. Juokseva sivunumero vaihtuu nyt automaattisesti kahdella seuraavalla sivulla eteenpäin. Se on toisella sivulla muotoa “Liite 1 2/3” ja kolmannella sivulla muotoa “Liite 1 3/3”.

Jos haluat luoda mallipohjaan Liite 2:n, jossa on samankaltainen juokseva numerointi, on osanvaihto tehtävä nyt Liitteen 1 viimeiselle sivulle. Muuten kaikki etenee jälleen samalla tavoin kuin tässä esimerkissä.

 

Viimeistely

-Tarkista, että sisällysluettelo sisältää kaikki otsikot.

-Tarkista, että sivunumerot vaihtuvat oikein loppuun asti.

-Poista ylimääräiset tyhjät sivut ja rivit.

-Voit tehdä tarvittaessa manuaalisen sivunvaihdon: ”Ctrl + Enter”.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->