Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Opinnäytetyön julkisuus ja tallentaminen Theseukseen

Opinnäytetyön tallentaminen Theseukseen

Theseus on ammattikorkeakoulujen yhteinen palvelu, joka mahdollistaa opinnäytetöiden ja julkaisujen avoimen saatavuuden verkossa.

Opiskelija vastaa itse opinnäytetyönsä tallentamisesta Theseukseen. Tallennus pitää tehdä ennen valmistumista. Jos opinnäytetyöllä on useita tekijöitä, yksi tekijöistä tallentaa työn muiden puolesta. Opiskelijalla/opiskelijoilla tulee olla täydet tekijänoikeudet kaikkiin tallennettaviin opinnäytetyön osiin. Opinnäytetyö tallennetaan liitteineen. Jos opinnäytetyöhön kuuluu osia, joita ei voi tallentaa verkkoon PDF-muodossa (esim. CD-levy), niistä pitää laittaa maininta syöttölomakkeen Huomautukset-osioon.

Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen joko julkiselle tai käyttörajatulle puolelle. Theseus toimii samalla arkistona, joten työstä ei palaluteta paperiversiota. 

Tallennuksen jälkeen työ tulee näkyviin Theseuksessa, kun ammattikorkeakoulusi kokoelmanvalvoja on tarkistanut opinnäytetyön tiedot.Jos opinnäytetyötä ei hyväksytä, saat siitä ilmoituksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kun olet tehnyt työhön tarvittavat korjaukset, voit tallentaa työsi uudestaan Theseukseen.

Jos valitset tallentamisen Theseuksen julkiselle puolelle, työsi julkaistaan kokoteksinä Theseuksessa, jossa se on avoimesti kaikkien luettavissa. Opinnäytetyösi saa pysysvän urn-osoitteen, jota voi jakaa ja johon on helppo viitata esimerkiksi ansioluettelossa.

Jos valitset tallentamisen Theseuksen käyttörajatulle* puolelle, työsi metatiedot (mm. tekijä, nimeke, oppiaine) ja tiivistelmä tallennetaan avoimesti Theseukseen. Työsi ei kuitenkaan ole salainen, se on mahdollista lukea KAMKin kirjaston työasemilta.(ks.kohta Opinnäytetyön julkisuus)

 

*  "Opiskelijalla on aina oikeus itse päättää, haluaako hän julkaista opinnäytetyönsä avoimessa kokoelmassa. Opinnäytetyö on kuitenkin myös julkinen asiakirja, joten ammattikorkeakoulun on aina pyydettäessä toimitettava se luettavaksi vaikka se olisikin tallennettu käyttörajattuun kokoelmaan" (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621).

Opinnäytetyön julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu opinnäytetyö on lähtökohtaisesti julkainen asiakirja (Suomen perustuslaki 12.2§, Julkisuuslaki 1§) Opinnäytetyöraportti on siis  julkinen asiakirja, johon ei tule sisällyttää salassa pidettävää materiaalia. Opinnäytetyön julkisuudella turvataan opinnäytetöiden tasapuolinen arviointi.

KAMKissa ei ole mahdollista laatia kokonaan salassa pidettäviä opinnäytteitä. Mikäli opinnäytetyöhön täytyy painavasta syystä sisällyttää salassa pidettävää aineistoa, sitä ei saa sisällyttää arvioinnin perusteena olevaan opinnäytetyön raporttiin. Jos opinnäytetyö sisältää salassa pidetävää aineistoa, siitä on mainittava opinnäytetyöraportin tiivistelmässä. 

Esimerkkejä opinnäytetyön laadintavaihtoehdoista:

1. Opinnäytetyöraportti liitteineen kirjoitetaan niin, että se ei sisällä salassa pidettävää aineistoa, vaan se on kokonaan julkinen. Eli opinnäytetyö ja liitteet muodostavat yhdessä arvosteltavan kokonaisuuden.

2. Opinnäytetyöraportista liitteineen laaditaan julkinen, arvosteltava versio. Sen lisäksi toimeksiantajalle laaditaan erillinen liite tai raportti, joka sisältää salassapidettävät tiedot. Tätä osiota ei oteta huomioon varsinaisen opinnäytetyön arvioinissa.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->