Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Opinnäytetyösuunnitelmaan liitetään sopivaan kohtaan kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet (pohdi mm. lähteiden luotettavuutta).

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa käytettäviin lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Ne täytyy olla tehty oikein joko APA6-mallin ja Vancouver-mallin (tekniikan opiskelijat) mukaisesti.

Suunnitelman voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi kirjastonopetus(at)kamk.fi -sähköpostiin. Kun suunnitelma on palautettu ja arviointikriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Jos suunnitelmassa on tehtävän osalta puutteita pyydämme korjaamaan ne ja lähettämään suunnitelman uudelleen tarkastettavaksi.

 

Tiedonhaun tehtävän vaihtoehtoinen suoritustapa insinööriopiskelijoille

Jos insinööriopiskelija ei tee erillistä suunnitelmaa, heidän kohdallaan on mahdollista myös suorittaa tiedonhaun osuus vaihtoehtoisesti erillisenä tehtävänä, jonka ohjeistus on seuraava:

Tiedonhakutehtävä löytyy DevMoodlesta kurssilta ”Tiedonhaku opinnäytetyövaiheessa”. Tehtävän voi täyttää suoraan tehtäväpohjaan ja palauttaa sen jälkeen kurssilla sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Tehtävän suorittamisohjeet ja arviointikriteerit löytyvät itse tehtävädokumentista. Kun tehtävä on palautettu ja kriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->