Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Huom! Tehtävä ei kosketa YAMK-opiskelijoita

Opinnäytetyösuunnitelmaan (tai opinnäytetyöhön) liitetään sopivaan kohtaan (esim. alaluvuksi tai liitteeksi) kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet (pohdi mm. lähteiden luotettavuutta).

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa (tai opinnäytetyössä) käytettäviin lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Ne täytyy olla tehty oikein joko APA-mallin tai Vancouver-mallin (tekniikan opiskelijat) mukaisesti. Tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat valita kumpaa lähdemallia he haluavat käyttää.

Opinnäytetyösuunnitelman (tai opinnäytetyön) voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi kirjastonopetus(at)kamk.fi -sähköpostiin. Kun se on palautettu ja arviointikriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Jos siinä on tehtävän osalta puutteita, pyydämme korjaamaan ne ja lähettämään sen uudelleen tarkastettavaksi.

 

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->