Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Tiedonhaun tehtävän suorittaminen

Hyväksytyn merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle tiedonhaun osuudesta saa seuraavasti:

Opinnäytetyösuunnitelmaan (tai opinnäytetyöhön) liitetään sopivaan kohtaan (esim. alaluvuksi tai liitteeksi) kuvaus tiedonhaun prosessista, jossa tulee näkyä ainakin seuraava asiat:

•    mistä haet/aiot hakea tietoa (nimeä tietokannat), 
•    esimerkkejä asiasanoista
•    millä kriteereillä valitset lähteet (pohdi mm. lähteiden luotettavuutta).

Lisäksi tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmassa (tai opinnäytetyössä) käytettäviin lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Ne täytyy olla tehty oikein joko APA-mallin tai Vancouver-mallin (tekniikan opiskelijat) mukaisesti. Tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat valita kumpaa lähdemallia he haluavat käyttää.

Opinnäytetyösuunnitelman (tai opinnäytetyön) voi palauttaa tiedonhaun osalta arvioitavaksi kirjastonopetus(at)kamk.fi -sähköpostiin. Kun se on palautettu ja arviointikriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Jos siinä on tehtävän osalta puutteita, pyydämme korjaamaan ne ja lähettämään sen uudelleen tarkastettavaksi.

 

Tiedonhaun tehtävän vaihtoehtoinen suoritustapa insinööriopiskelijoille

Jos insinööriopiskelija ei tee erillistä suunnitelmaa, heidän kohdallaan on mahdollista myös suorittaa tiedonhaun osuus vaihtoehtoisesti erillisenä tehtävänä, jonka ohjeistus on seuraava:

Tiedonhakutehtävä löytyy DevMoodlesta kurssilta ”Tiedonhaku opinnäytetyövaiheessa”. Tehtävän voi täyttää suoraan tehtäväpohjaan ja palauttaa sen jälkeen kurssilla sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Tehtävän suorittamisohjeet ja arviointikriteerit löytyvät itse tehtävädokumentista. Kun tehtävä on palautettu ja kriteerit täyttyvät käymme laittamassa siitä merkinnän opinnäytetyön seurantalomakkeelle.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->