Siirry pääsisältöön

Opinnäytetyön tekijän opas: Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

KAMK on sitotutunut noudattamaan toiminnassaan TENKin laatimaa ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Jos opinnäytetyöhön liittyy ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta, esim. haastatteluja tai havainnointia, tulee huomioida TENKin ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Suositukset perustuvat lainsäädäntöön sekä tiedeyhteisön kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuseettisiin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin. Suositukset on muotoiltu opiskelijan ja ohjaajan muistilistoiksi ja niitä avaavaksi tekstiksi. 

Eettiset ohjeet ja määräykset sitovat opinnäytetyön tekijää ja ohjaajaa. Viime kädessä vastuu hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta opinnäytetyörprosessissa on opiskelijalla itsellään.

KAMKin eettisenä tukihenkilönä toimii kirjaston johtaja Riitta-Liisa Karjalainen (etunimi.sukunimi@kamk.fi)


Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (pdf)

Vastuullinen opinnäytetyö -esitysmateriaali opiskelijoille ja ohjaajille

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK).

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.

Vastuullinen tiede ja avoimuus

Tutkimusluvan hakeminen/KAMK

Kajaanin ammattikorkeakoulun myöntämä tutkimuslupa tarvitaan, kun tutkimus kohdistuu KAMKin opiskelijoihin, henkilökuntaan tai KAMKiin organisaationa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta löytyy sivulta Tutkimusluvat.

Ihmistieteiden eettinen toimikunta

CENTRIAn, KAMKin ja OAMKin yhteinen ihmistieteiden eettinen toimikunta aloittaa toimintansa toukokuussa 2024. 

Ryhmän jäsenet:

Isomursu Pekka, yliopettaja, Hyvinvointi ja kulttuuri, OAMK

Koponen Petri, yliopettaja, teknologia, KAMK

Lappalainen Jaana, yliopettaja, KAMK Master School, KAMK

Männikkö Niko, johtava tutkija, TKI-yksikkö, OAMK

Pesonen Hanna-Mari, yliopettaja, hoitotyö, Centria

Virranniemi Ulla, lakimies, tietosuojavastaava, OAMK

 

Ryhmää tukemassa tutkimusetiikan tukihenkilöt:

Aho, Hanna-Riina, CENTRIA

Aro Päivi, OAMK

Karjalainen Riitta-Liisa,  KAMK

Saarnio Reetta; OAMK

 

 

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->