Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Opinnäytetyön tekijän opas: Ouriginal-plagioinninestojärjestelmä

Ouriginal-plagioinninestojärjestelmä

Ouriginal on plagioinninestojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin tai sen osan plagiointi. Kun dokumentti lähetetään Ouriginaliin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa lähetettyä dokumenttia kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Urkundin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

Sinulla on tekijänoikeuslain nojalla oikeus kieltää työsi käyttö vertailulähteenä Ouriginal-järjestelmässä. Saat vahvistusviestin mukana linkin, josta voit kiellon tehdä. Jos kielto toteutuu, työ säilytetään kuitenkin Urkundin tietokannassa ja tarkistetaan plagioinnin varalta, mutta sitä ei tulla käyttämään lähteenä muiden opiskelijoiden tekstien analysoinnissa. Se ei näin ollen ole myöskään suojassa plagioinnilta.

Mitä plagiointi on?

Plagiointi on vapaasti ilmaistuna toisen tekijän tekstin suoraa kopioimista omaan työhön. Plagiointi on ongelmallista muun muassa seuraavista syistä (Lähde: Urkund): ​

  • Huijaaminen asettaa huijaavat ja ei-huijaavat opiskelijat eriarvoiseen asemaanHuijaavatopiskelijat kilpailevat valmistumisensa jälkeen epäreilusti ansaitsemillaan arvosanoillaanhoukuttelevista työpaikoista.
  • Plagiointi on suora uhka opetuksen ja tieteenteon laadulle. Tutkinnon tulee vastata opiskelijan tietoa ja taitoa, toisin sanoen asioita, joita ei voi saavuttaa huijaamalla.
  • Plagiointi heikentää opetukseen ja tieteeseen kohdistuvaa yleistä luottamusta, mikä puolestaan uhkaa akateemista tinkimättömyyttä.
  • Plagiointi on rikkomus kirjoittajan tekijänoikeutta vastaan.

Lue lisää plagioinnista Ouriginalin plagiointia koskevasta käsikirjasta.

Ouriginalin käyttäminen

1. Opettajasi ilmoittaa sinulle sähköpostiosoitteen, mihin lähetät työsi. Sähköpostiosoite on  muotoa etunimi.sukunimi.KAJAK@analysis.urkund.com tai etunimi.sukunimi.KAJAK@analysis.ouriginal.com.

Opettaja, tarkista osoitteesi, kun kirjaudut palveluun ensimmäistä kertaa. Aiemmin hankittu osoite ei ole muuttunut.

2. Kirjoitat työsi tekstinkäsittelyohjelmalla. Ouriginaliin voi lähettää tiedostoja mm. seuraavissa tiedostomuodoissa: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf (ilman suojausta), .txt, .rtf, .html, .htm, .wps ja .odt. Pdf-muoto on näistä suositeltavin. Huomioi myös että tiedostonimi ei sisällä erikoismerkkejä.

3. Palautat työsi lähettämällä sen sähköpostin liitetiedostona opettajasi antamaan sähköpostiosoitteeseen. Saat hetken päästä kuittausviestin dokumenttisi vastaanotosta. Samassa viestissä saat linkin, josta voit kieltää työsi käytön vertailulähteenä Ouriginal-järjestelmässä.

4. Dokumentti tallennetaan tietokantaan, jonka jälkeen sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, tietosanakirjoihin, sanomalehti- ja tieteellisiin artikkeleihin sekä kirjoihin, jotka ovat käytettävissä vertailua varten, ja internetistä löytyvään materiaaliin.

5. Ouriginal suorittaa analyysin viimeistään vuorokauden kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut dokumentin. Opettaja vastaanottaa analyysiraportin, josta selviää dokumentin mahdolliset yhtäläisyydet muihin lähteisiin.

6. Opettajasi ilmoittaa sinulle analyysin tuloksen.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->