Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeet: Urkund-plagioinninestojärjestelmä

Urkund-plagioinninestojärjestelmä

Urkund on plagioinninestojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin tai sen osan plagiointi. Kun dokumentti lähetetään Urkundiin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa lähetettyä dokumenttia kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Urkundin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

Sinulla on tekijänoikeuslain nojalla oikeus kieltää työsi käyttö vertailulähteenä Urkund-järjestelmässä. Saat vahvistusviestin mukana linkin, josta voit kiellon tehdä. Jos kielto toteutuu, työ säilytetään kuitenkin Urkundin tietokannassa ja tarkistetaan plagioinnin varalta, mutta sitä ei tulla käyttämään lähteenä muiden opiskelijoiden tekstien analysoinnissa. Se ei näin ollen ole myöskään suojassa plagionnilta.

Mitä plagiointi on?

Plagiointi on vapaasti ilmaistuna toisen tekijän tekstin suoraa kopioimista omaan työhön. Plagiointi on ongelmallista muun muassa seuraavista syistä (Lähde: Urkund): ​

  • Huijaaminen asettaa huijaavat ja ei-huijaavat opiskelijat eriarvoiseen asemaanHuijaavatopiskelijat kilpailevat valmistumisensa jälkeen epäreilusti ansaitsemillaan arvosanoillaanhoukuttelevista työpaikoista.
  • Plagiointi on suora uhka opetuksen ja tieteenteon laadulle. Tutkinnon tulee vastata opiskelijan tietoa ja taitoa, toisin sanoen asioita, joita ei voi saavuttaa huijaamalla.
  • Plagiointi heikentää opetukseen ja tieteeseen kohdistuvaa yleistä luottamusta, mikä puolestaan uhkaa akateemista tinkimättömyyttä.
  • Plagiointi on rikkomus kirjoittajan tekijänoikeutta vastaan.

Lue lisää plagioinnista Urkundin plagiointia koskevasta käsikirjasta.

Urkundin käyttäminen

1. Opettajasi ilmoittaa sinulle sähköpostiosoitteen, mihin lähetät työsi. Sähköpostiosoite on tavallisesti muotoa etunimi.sukunimi.KAJAK@analysis.urkund.com

2. Kirjoitat työsi tekstinkäsittelyohjelmalla.

3. Palautat työsi lähettämällä sen sähköpostin liitetiedostona opettajasi antamaan sähköpostiosoitteeseen. Saat hetken päästä Urkundilta kuittausviestin dokumenttisi vastaanotosta. Samassa viestissä saat linkin, josta voit kieltää työsi käytön vertailulähteenä Urkund-järjestelmässä.

4. Dokumentti tallennetaan tietokantaan, jonka jälkeen sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, tietosanakirjoihin, sanomalehti- ja tieteellisiin artikkeleihin sekä kirjoihin, jotka ovat käytettävissä vertailua varten, ja internetistä löytyvään materiaaliin.

5. Urkund suorittaa analyysin viimeistään vuorokauden kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut dokumentin. Opettaja vastaanottaa analyysiraportin, josta selviää dokumentin mahdolliset yhtäläisyydet muihin lähteisiin.

6. Opettajasi ilmoittaa sinulle analyysin tuloksen.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->