Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Opinnäytetyön tekijän opas: Lähdeviitteet ja lähdeluettelo (Vancouver)

Vancouver-malli

Tekniikan alalla käytetään loppuviite- eli numeroviittausjärjestelmää (ns. Vancouverin järjestelmä). Siinä lähteet numeroidaan lähdeluetteloon juoksevasti eli siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät tekstissä. Numero merkitään hakasulkeisiin. Viitteeseen lisätään sivunumerot aina silloin, kun se on mahdollista.

Tämän järjestelmän käyttö on erityisen perusteltua, jos lähdeaineistona on hakemistoja tms. aineistoja, joille ei ole olemassa kirjoittajaa. Viitteidenhallintaohjelmasta on paljon apua numeroviitejärjestelmän käytössä.

DOI-tunniste

Mikä DOI-tunniste on?

DOI (digital object identifier) on vuonna 2000 käyttöön otettu elektronisille asiakirjoille, teksteille, kuville, äänelle, videoille ja ohjelmistoille annettava pysyvä tunniste. DOI-tunniste toimii samaan tapaan kuin URI-tunnisteissa URN, eli se viittaa tiettyyn nimenomaiseen dokumenttiin osoitteesta riippumatta, toisin kuin URLit, jotka viittaavat tiettyyn sijaintiin.

Esimerkki DOI-tunnisteesta: DOI: 10.1007/978-3-658-15220-8_18

 

Miten DOI-tunnisteella haetaan artikkeli netistä?

Voit löytää artikkelin tiedot syöttämällä DOI-tunnisteen https://www.doi.org/ -sivuilta löytyvään hakuun.

Vancouver-mallin esimerkkitapauksia

Viite-esimerkkejä:

Esimerkki 1: Laite voidaan asentaa vain valmistajan hyväksymissä liikkeissä [5].

Esimerkki 2: Virtasen [6, s. 16], Elon [7, s. 22] ja Kuuslan [8, s. 111] mukaan Spede Pasanen oli suomalaisen viihteen nerokas poikkeusyksilö.

Esimerkki 3: Saarisen mukaan uusi järjestelmä on entistä vakaampi [9, s. 322].

Esimerkki 4: Tekniikan Sanastokeskuksen mukaan resoluutio ilmaisee, miten tarkasti kuvan yksityiskohdat pystytään esittämään näytössä tai painettuna. Kuvan resoluutio ilmaistaan esimerkiksi pikseleinä pituusmittaa kohti. [10.]

Huomaa pisteen käyttö eri tapauksissa: Jos virkkeen päättävä piste on viitteen jäljessä (esimerkki 3), viittaus kohdistuu vain yhteen virkkeeseen.  Jos päättävä piste on viitteen edellä ja hakasulkeiden sisälläkin on piste (esimerkki 4), niin silloin viitataan useiden virkkeiden kokonaisuuteen, tyypillisesti koko tekstikappaleeseen.

 

Lähdeluetteloesimerkkejä:

 

Kirja:

1          World Trade Press. Finland Society and Culture Complete Report. Petaluma, CA, USA: World Trade Press; 2010.

E-kirja:

2          Ambulance Victoria. Clinical practice guidelines ambulance and MICA paramedics [Internet]. Doncaster: Ambulance Victoria; 2021 [viitattu 30.7.2021]. Saatavilla: https://www.ambulance.vic.gov.au/paramedics/clinical-practice-guidelines/.

E-kirja, josta löytyy DOI-tunniste eli pysyvä tunniste:

3          Ettinger S. Nutritional pathophysiology of obesity and its comorbidities: a case-study approach [Internet]. Amsterdam: Academic Press; 2017. Saatavilla: doi: 10.1016/B978-0-12-803013-4.00010-7

Artikkelit:

4          Aistrich A, Absetz P. Osallistavalla otteella nuoret kumppaneiksi terveyden edistämisen tutkimuksessa. Liikunta ja tiede 2013;50(6):8-15.

5          Wang C, Ren K, Lou W, Li J. Toward publicly auditable secure cloud data storage services. Network, IEEE 2010;24(4):19-24.

6          Ravelin T, Kylmä J, Korhonen T. Dance in Mental Health Nursing: a Hybrid Concept Analysis. Issues Ment Health Nurs 2006;27(3):307-317.

7          Teräs M, Toiviainen H. Kehittävä teema-analyysi kasvatustieteen tutkimusmenetelmänä. Aikuiskasvatus 2014;34(2):84-95,157.

E-Artikkeli:

8          Milofsky C, Butto A, Gross M, Baumohl J. Small town in mass society: Substance abuse treatment and urban-rural migration. Contemporary Drug Problems. [Internet]. 1993 [viitattu 12.8.2021];20(3):433-72. Saatavilla: https://www.proquest.com/scholarly-journals/small-town-mass-society-substance-abuse-treatment/docview/233177988/se-2?accountid=12528

E-Artikkeli, josta löytyy DOI-tunniste eli pysyvä tunniste:

9          Kanneganti P, Harris J, Brophy R, Carey J, Lattermann C, Flanigan D. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 2012;40(12):2872-8. Saatavilla: doi: 10.1177/0363546512458223

Rakennustiedon kortistot:

10          Ratu KI-6034. Rakennushankkeen työturvallisuus. Ratu-kortisto. Rakennustieto. 2019.

SFS-standardit:

11          SFS-ISO 21502. Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita projektinhallintaan. Suomen standardisoimisliitto. 2021.

Laki:

12         L 2018/1050. Tietosuojalaki. 2018 [viitattu 14.12.2021]. Saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

Valokuva:

13          McCourtie S, World Bank. SDM-LK-179 [Valokuva]. 2009 [viitattu 14.6.2009]. Saatavilla: http://www.flickr.com/photos/worldbank/3486672699/ 

Video:

14          ProQuestRefworks. RefWorks Write-N-Cite 4: Installing & logging in [Video]. 2013 [viitattu 14.12.2021]. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=lL_OyAJLpPI

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->