Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeet: Lähdeviitteet ja lähdeluettelo (Vancouver)

Vancouver-malli

Tekniikan alalla voidaan käyttää loppuviite- eli numeroviittausjärjestelmää (ns. Vancouverin järjestelmä). Siinä lähteet numeroidaan lähdeluetteloon juoksevasti eli siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät tekstissä. Numero merkitään hakasulkeisiin. Viitteeseen lisätään sivunumerot aina silloin, kun se on mahdollista.

Tämän järjestelmän käyttö on erityisen perusteltua, jos lähdeaineistona on hakemistoja tms. aineistoja, joille ei ole olemassa kirjoittajaa. Viitteidenhallintaohjelmasta on paljon apua numeroviitejärjestelmän käytössä.

Vancouver-mallin esimerkkitapauksia

Viite-esimerkkejä:

Esimerkki 1: Laite voidaan asentaa vain valmistajan hyväksymissä liikkeissä [5].

Esimerkki 2: Virtasen [6, s. 16], Elon [7, s. 22] ja Kuuslan [8, s. 111] mukaan Spede Pasanen oli suomalaisen viihteen nerokas poikkeusyksilö.

Esimerkki 3: Saarisen mukaan uusi järjestelmä on entistä vakaampi [9, s. 322].

Esimerkki 4: Tekniikan Sanastokeskuksen mukaan resoluutio ilmaisee, miten tarkasti kuvan yksityiskohdat pystytään esittämään näytössä tai painettuna. Kuvan resoluutio ilmaistaan esimerkiksi pikseleinä pituusmittaa kohti. [10.]

Huomaa pisteen käyttö eri tapauksissa: Jos virkkeen päättävä piste on viitteen jäljessä (esimerkki 3), viittaus kohdistuu vain yhteen virkkeeseen.  Jos päättävä piste on viitteen edellä ja hakasulkeiden sisälläkin on piste (esimerkki 4), niin silloin viitataan useiden virkkeiden kokonaisuuteen, tyypillisesti koko tekstikappaleeseen.

 

Lähdeluetteloesimerkkejä:

 

Kirja:

1          World Trade Press. Finland Society and Culture Complete Report. Petaluma, CA, USA: World Trade Press; 2010.

Artikkelit:

2          Aistrich A, Absetz P. Osallistavalla otteella nuoret kumppaneiksi terveyden edistämisen tutkimuksessa. Liikunta ja tiede 2013;50(6):8-15.

3          Cong Wang, Kui Ren, Wenjing Lou, Jin Li. Toward publicly auditable secure cloud data storage services. Network, IEEE 2010;24(4):19-24.

4          Ravelin T, Kylmä J, Korhonen T. Dance in Mental Health Nursing: a Hybrid Concept Analysis. Issues Ment Health Nurs 2006 03;27(3):307-317.

5          Teräs M, Toiviainen H. Kehittävä teema-analyysi kasvatustieteen tutkimusmenetelmänä. Aikuiskasvatus 2014;34(2):84-95,157.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->