Siirry pääsisältöön

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Avoin julkaiseminen (Open Access)

Tavoitteena avoin tiede ja tutkimus

 

 

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa  tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Arene OA-suositus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access –lausuman. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositellaan myös käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.  Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Embargo 
Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6-36 kk.

APC (article processing charge)
Käsittelymaksu / kirjaittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Final published version (tai publisher PDF) 
Julkaisu siinä muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Post-print (myös final draft tai author-accepted version)
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy.  Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.

Avoimen julkaisemisen edut

 • Lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
 • Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia
 • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi
 • Parantaa tutkimuksen laatua
 • Edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita
 • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta
 • Edistää humanitääristä ajattelua ja tasavertaisuutta
 • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • Lisää kansansivistystä
 • Edistää globaalia hyvinvointia

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.

 

Kultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.


Vihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.
 

Hybridi OA
Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Tiedon saatavuus –työryhmä (2011 – 2013) on laatinut kansalliset Open Access –periaatteet, joissa suositellaan joko vihreää tai kultaista OA-julkaisemista Hybridi-OA-julkaisemista ei suositella päällekkäiskustannusten vuoksi. Myös SeAMKin rehtorin päätöksen (27.1.2016) mukaan kirjoittajamaksuja periviä julkaisuja on syytä välttää.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja

Hakemistoja

 

 

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 1
 • 87101 KAJAANI
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->