Siirry pääsisältöön

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Etusivu

Avoin tiede KAMKissa

Tästä oppaasta löydät tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Julkaisutoiminta kattaa Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjan sekä  henkilökunnan julkaisutoiminnan eri julkaisukanavissa.

Opas sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKin julkaisupolitiikan mukaisesti KAMKissa tuotetut julkaisut tallennetaan vuodesta 2016 alkaen Theseukseen. Avoin julkaiseminen tarkoittaa KAMKin julkaisusarjan sekä KAMKilaisten muualla julkaisemien tuotosten tallentamista rinnakkaistallenteina Theseukseen.

Euroopan tutkimusneuvosto, Horizon 2020, OKM, Arene ry sekä Tekes suosittavat avoimen tieteen toimintamalleja.

Julkaisutoiminnan tukipalvelut: sähköposti: amkkirjasto@kamk.fi

Tutustu myös oppaaseen Avoimuutta ja aineiston hallintaa

Miksi julkaista?

-  Julkaisutoiminta on osa KAMKin opetusta sekä TKI-toimintaa.
-  Julkaisutoiminnalla tuodaan esille KAMKin henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 
-  Julkaisutoiminta tukee myös KAMKin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.
-  Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
-  Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
- Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat  2 prosenttia TKI-toiminnalle tulevasta rahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja

Lehti- ja konferenssiartikkeliden avoimen saatavuuden osalinjaus

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen periaatteet

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatiolle

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede -sivusto on opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä.

Avoimen tieteen keskeinen sanasto

Mitä tarkoittaa embargo-aika, entä julkaisuarkisto tai Vihreä-OA?

Nämä  julkaisemisen kannalta tärkeät termit saavat selityksen Avoin tiede ja tutkimus -sivuston sanastosta.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK).

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoin tiede ja tutkimus -hanke julkaisi lokakuussa 2016 kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Verkkokurssi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman poikkihallinnollisen Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) työhön tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa.

.

Creative Commons -lisenssi
Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille, pohjautuu SeAMK Korkeakoulukirjaston tekemään oppaaseen. Opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

KAMKin henkilökunnan julkaisut - uutuudet

Loading ...
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->