Siirry pääsisältöön

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: KAMKin julkaisusarjat - ohjeet kirjoittajille

Julkaisutoiminnan tavoitteet

Julkaisut ovat osa KAMKin toimintaa ja niiden avulla edistetään mm. seuraavia tavoitteita:
- henkilöstön ja opoiskelijoiden osaamisen esille tuonti kumppaneille
- opetusmateriaalin tuottaminen
- koulutustoiminnan tulosten julkaisu
- TKI-toiminnan tulosten julkaisu
 
KAMKissa on asetettu vuositasolla osaamisaluekohtaiset määrälliset julkaisutavoitteet. Julkaisut ovat myös perusrahoituksen osa, jos ne täyttävät asetetut kriteerit.

Lähdeluettelo

Lähdeviitteiden merkitsemisessä ja lähdeluettelon laatimisessa tärkeintä on yhdenmukaisuus. Lähteiden merkitsemiskäytänteitä on useita. KAMKin mallipohjassa on käytössä APA 6 ja Vancouver.

Lähdeviitteiden hallintaan kannattaa käyttää Mendeley-viitteidenhallintatyökalua. Apua sen käyttöön saat kirjastosta.

Julkaiseminen KAMKissa

KAMKilaisten julkaisut julkaistaan julkaisusarjassa joko ensijaisena julkaisukanavana tai rinnakkaistallenteena. Julkaisusarjassa voidaan julkaista mm. tutkimuksia, artikkelikokoelmia, oppaita ja oppikirjoja. Julkaisut tuotetaan pääsääntöisesti elektronisessa muodossa ja ne ovat open access -periaatteen mukaan vapaasti verkossa luettavissa.

Aiheesta, julkaisutyypistä ja julkaisukanavasta sekä resursseista sovitaan etukäteen esimiehen kanssa. TKI-toiminnassa julkaisut ovat osa hanketta. Julkaisusta tehdään aina verkkojulkaisu, painatuksesta sovitaan erikseen. Kirjoittaja huolehtii itse julkaisun taittamisesta.Julkaisun jälkeen lähetetään kirjastolle täytetty julkaisurekisterilomake, näin varmistetaan, että se rekisteröityy. Julkaisun tekemisessä saa tukea kirjastolta.

Julkaisusta tulee tehdä tiedote, joka julkaistaan KAMKin eri kanavissa. Viestintä auttaa tässä työssä.

​Kamkin julkaisusarjat Theseuksessa:

Kamkin julkaisumallipohjat eri julkaisusarjoille:

KAMKin julkaisusarjan uutuudet

Loading ...

Miten julkaisu määritellään?

Se, onko teksti julkaisu, määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan.Julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön KAMKissa ja sisältää ammatillista tai tietellistä tietoa.

Julkaisulla on aina oltava ulkopuolinen tekijästä riippumaton julkaisija. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin kirjoittaja itse, esimerkiksi omilla kotisivuilla julkaistuja tekstejä ei siis määritellä julkaisuksi.

Esimerkkejä:

Blogikirjoitus on julkaisu, jos kirjoituksella on ulkopuolinen ja tekijästä riippumaton julkaisija, esim. ammatillisten lehtien sivuilla olevat blogit.

Haastattelu tai ulkopuolisen kirjoittajan KAMKista tai KAMKin työntekijästä kirjoitettu artikkeli ei ole julkaisu.

Konferenssipaperi on julkaisu, jos se julkaistu joko painettuna tai sähköisenä. Julkaisulla tulee olla ISBN/ISSN-numero tai sen tulee olla avoimesti verkossa saatavilla. Sen täytyy myös  olla full paper, ei abstract tai extended abstract.

Ota yhteyttä

Julkaisusarjan yhteyshenkilö

Riitta-Liisa Karjalainen
p. 044 710 1500
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Tekninen tuki

Juha Pyykönen 
p. 044 715 7064
etunimi.sukunimi@kamk.fi

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->