Siirry pääsisältöön

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallentamiseen

Rinnakkaistallentamisen prosessi

 

Kun julkaisusi on ilmestynyt, täytä julkaisurekisterilomake ja lähetä artikkelista ns. final draft -versio pdf-tiedostona osoitteeseen kirjastonopetus@kamk.fi. Lähettämällä artikkelin hyväksyt sen tallentamisen Theseukseen.

Ennen lähettämistä:

 • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
 • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.

Kirjasto huolehtii:

 • kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta
 •  julkaisun tallentamisesta Theseukseen

KAMKin henkilökunnan julkaisuluettelo

Tiedot KAMKin henkilökunnan julkaisuista löytyvät KAMK-Finnasta: Hae

Rajaa hakua tarvittaessa kirjoittamalla hakulaatikkoon esim. henkilön nimi tai muu hakusana.

Julkaisutietojan ilmoittaminen

KAMKin henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot kirjastoon. Julkaisutiedot lähetetään kirjastoon julkaisurekisterilomakkeella. (Kirjaudu sisään KAMIT-tunnuksilla).

Yhteyshenkilö: Virva Mannberg-Palmu, gsm 044 7157 045, sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Julkaisutietojen keruu - mistä on kyse?

Mitä julkaisutietoja kerätään?

Julkaisuluetteloon kerätään ammattikorkeakoulun henkilökunnalta henkilön koulutuspolitiikkaan tai ammattialaan liittyvät julkaisut.  Julkaisuluetteloon tallennetut viitetiedot toimitetaan vuosittain OKM:lle.

Vain julkaisuluetteloon tallennetut julkaisut tilastoituvat KAMKille valtakunnallisiin tilastoihin ja tulevat täten huomioon otetuiksi TKI-rahoituksessa. Kaikki julkaisutiedot tulee ilmoittaa, mutta kaikista julkaisuista ei saa TKi-rahoituksessa huomioon otettavia julkaisupisteitä.

Julkaisupisteen saaminen edellyttää muun muassa että:

- julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
- tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys KAMKiin
- julkaisun on oltava yleisesti saatavissa (ei esim. omakustanteita), varmista etukäteen mahdollisuus julkaisupisteen saamiseen 

 

Tilastoinnissa huomioitavaa

-  Jos julkaisun tekijöinä on useita KAMKin työntekijöitä, rekisteröidään julkaisu heistä jokaiselle, mutta KAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
- Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-aineisto, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.
- Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
- Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneet artikkelit ja julkaisut ilmoitetaan niissä kategorioissa, joihin ne sisältönsä perusteella kuuluvat.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 

Tiedonkeruun käsikirja

Rinnakkaistallennusohje kirjoittajalle

 • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
 • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.
 • Lähetä artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.
 • Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta ja julkaisun tallentamisesta Theseukseen

Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen koskee ensisijaisesti uusia artikkeleita, mutta myös vanhempia artikkeleita voidaan tallentaa.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 1
 • 87101 KAJAANI
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->