Siirry pääsisältöön

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Julkaisukanavan valinta

Missä voin julkaista ja miten valitsen julkaisukanavan?

Kirjoittajat voivat tarjota julkaisujaan ammatillisten ja tieteellisten lehtien ja kirjojen julkaisijoille kuin myös suurelle yleisölle suunnatuille julkaisuille. Julkaisukanavan valinnassa tulee ottaa huomioon kanavan laatu ja kohdeyleisö.

Tällä sivulla esitellään erilaisia julkaisufoorumeja. Julkaisukanavan valintaan saa tarvittaessa apua kirjaston informaatikoilta.

Suomalaiset tiedelehdet verkossa

Journal.fi

Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu. Sivustolla on tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Julkaisukanavan etsiminen KAMK-Finnasta

 KAMK-Finnaa voi käyttää apuna sopivan julkaisukanavan etsimisessä.

 • Valitse yläreunan Haku-pudotusvalikosta Selaa lehtiä.
 • Hae lehden nimellä tai aiheella.
 • Selaa lehtilistaa, rajaa hakutulos esim. kokoelman tai aiheen mukaan vasemman reunan valikoista.

PLOS One

PLOS One (Public Library of Science) 


- open access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen
- tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun
- perii kirjoittajamaksuja

KAMKin julkaisukanavat

Avoimet julkaisukanavat
- Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja
- KAMKin verkkosivut
- Youtube-kanava

Uutiskirjeet
- sähköinen uutiskirje sidosryhmille
- intran uutiset
 

Kaikesta julkaisutoiminnasta ei saa KAMKin rahoitukseen vaikuttavia julkaisupisteitä.
Julkaisupisteitä ja rahoitusta tuottavat vain ne julkaisut, jotka täyttävät OKM:n kriteerit. Kaikkien julkaisupisteitä tuottavien julkaisujen tiedot tallennetaan KAMKin henkilökunnan julkaisuluetteloon.

AMK-lehti - ammattikorkeakoulujen avoin verkkolehti

- ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.

 

Julkaisufoorumi Jufo - tukee julkaisukanavien laadunarviointia

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Tieteelliset verkkolehdet Suomessa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuportaali sisältää Suomessa julkaistavia tieteellisiä verkkolehtiä ja muita tiedeyhteisöjen verkkojulkaisuja. Portaaliin otetaan mukaan verkkolehtiä, joiden tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja ja jotka ovat avoimesti luettavissa (enintään kahden vuoden viipeellä ilmestymisestä).

Sivustolla julkaistaan myös muuta julkaisemiseen ja etenkin verkkojulkaisemiseen liittyvää tietoa.

Journal Quality List - Anne-Wil Harzing

Anne-Will Harzingin yllläpitämä lista, kerää yhteen eri yliopistojen yms. arviointitietoja taloustieteiden ja johtamisen lehdistä.

Varo saalistavia kustantajia

Saalistavat kustantajat (predatory publishers) markkinoivat julkaisujaan houkuttelevilla sähköpostiviesteillä. Näiden kustantajien pääasiallinen tavoite on kerätä kirjoittajamaksuja. Ne eivät huolehdi artikkeleiden vertaisarvioinnista eivätkä panosta toimitustyöhön. Lehden ilmoittamat toimittajat, toimituskunnat ja vaikuttavuuden arviointia kuvaavat mittarit ovat usein valheellisia. Saalistajille on myös tyypillista, että niiden nimet jäljittelevät ja muistuttavat läheisesti arvostettujen lehtien ja kustantajien nimiä.

Saalistavien kustantajien ja lehtien tunnistamisssa on viitattu  usein ns. Beallin listaan. Lista ei kuitekaan ole enää käytettävissä.

Julkaisukanavan luotettavuuden arviointi

Luotettavan  julkaisukanavan tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat:

 • Yhteystiedot on ilmoitettu selkeästi.
 • Julkaisukanava julkaisee vertaisarvioinnin kriteerit ja prosessin  selkeästi verkkosivuillaan.
 • Julkaisukanavalla on arvostetuista tutkijoista koostuva toimitusneuvosto.
 • Julkaisu on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin, Web of Science tai Scopus-tietokantoihin.
 • Julkaisulla on ISSN-numero.
 • Oman alasi tutkijat ovat julkaisseet lehdessä.

Jos lehti tai kustantaja ei ole tuttu, kannattaa lukea muutama artikkeli ja arvioida niiden laatua. Voit myös ottaa yhteyttä kirjoittajiin tai lehden toimituskunnassa oleviin tutkijoihin ja kysyä heidän kokemuksiaan lehdestä ja kustantajasta.


Lue lisää: Lilja, J., Ilva, J., Pölönen, J. &Jukka, L. 2014. Miten voin arvoida avoimen julkaisun luotettavuutta? [Verkkolehtiartikkeli]. Portti 

Ylä-Anttila, Tuukka. 14.4.2015. Älä lankea tiedehuijaukseen. [Blogikirjoitus]

Mitä lehden Impact Factor (IF) kertoo?

Impact Factor (IF) eli vaikuttavuuskerroin kuvaa tieteellisen julkaisun merkittävyyttä. IF kertoo kuinka monta viitettä keskimäärin kyseinen julkaisu sai kahden edellisen vuoden artikkeleihinsa.

Impact Factor on yleensä mainittu lehden kotisivulla. IF-kertoimet ovat saatavissa Journal Citation Reports (JCR) -tietokannasta, mutta SeAMKilla ei ole sopimuksia IF-tietokantojen käytöstä.

Lisä tietoja vaikuttavuuskertoimista: LAMKin Julkaisijan oppaasta.

Lue lisää arvioinnista

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 1
 • 87101 KAJAANI
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->