Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-aineistot opetuksessa: Tekijänoikeudet opetuksessa

Avoimesta verkosta löytyviä aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ei saa levittää, kopioida tai muokata ilman tekijän lupaa. Kaikki aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa ja niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia aineistoja ovat:

  • lait, asetukset sekä monet muut viranomaisten asiakirjat
  • aineistot, jotka eivät ylitä teoskynnystä
  • vanhat aineistot (tekijänoikeuden suoja kestää pääsääntöisesti teoksen tekijän elinajan sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä).

Verkkosivujen linkittäminen oppimateriaaleihin on sallittua ilman erillistä lupaa. Hyödynnä oppimateriaaleissa tavallisia hyperlinkkejä, jotka vievät suoraan alkuperäiselle sivulle. Linkittäjän tulee myös varmistaa linkitettävän aineiston laillisuus.

Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja ilman erillistä lupaa. Siteerauksen tulee liittyä käsiteltävään asiaan. Sallitun siteerauksen pituutta ei ole määritelty: sallittua on siteerata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen yhteyssä on aina mainittava tekijä ja lähde.

Voit hyödyntää toisten tekemiä aineistoja oppimateriaaleissa normaalin viittauskäytännön mukaisesti lisäämällä asianmukaiset lähdeviittaukset materiaaleihisi

 

 

 

Kopiraittilan korkeakoulu on tarkoitettu tekijänoikeustaitojen oppimiseen korkeakouluopintojen alkuvaiheessa.

Materiaali koostuu viidestä osiosta, joista jokaisessa on oma tietovisa. Kun kaikki viisi osiota on suoritettu, opiskelija voi ladata itselleen osaamismerkin. Materiaalin läpikäymiseen kuluu aikaa noin 1-2 tuntia.

Kopiraittilan korkeakoulun on tuottanut Kopiosto. Materiaali löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
-->