Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-aineistot opetuksessa: Avoimen verkon aineistot

Avoimesta verkosta löytyviä aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ei saa levittää, kopioida tai muokata ilman tekijän lupaa. Kaikki aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa ja niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia aineistoja ovat:

  • lait, asetukset sekä monet muut viranomaisten asiakirjat
  • aineistot, jotka eivät ylitä teoskynnystä
  • vanhat aineistot (tekijänoikeuden suoja kestää pääsääntöisesti teoksen tekijän elinajan sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä).

Verkkosivujen linkittäminen oppimateriaaleihin on sallittua ilman erillistä lupaa. Hyödynnä oppimateriaaleissa tavallisia hyperlinkkejä, jotka vievät suoraan alkuperäiselle sivulle. Linkittäjän tulee myös varmistaa linkitettävän aineiston laillisuus.

Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja ilman erillistä lupaa. Siteerauksen tulee liittyä käsiteltävään asiaan. Sallitun siteerauksen pituutta ei ole määritelty: sallittua on siteerata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen yhteyssä on aina mainittava tekijä ja lähde.

Voit hyödyntää toisten tekemiä aineistoja oppimateriaaleissa normaalin viittauskäytännön mukaisesti lisäämällä asianmukaiset lähdeviittaukset materiaaleihisi

 

 

Creative Commons -lisenssi

Creative Commons -lisenssien avulla tekijä voi itse määritellä teoksensa (esimerkiksi kuva, teksti, video) käyttöoikeudet ja kertoa niistä teoksen käyttäjille. CC-lisensseillä tekijä siis antaa teosten käyttäjille luvan hyödyntää teostaan laajemmin kuin tekijänoikeuslaki muutoin sallisi. 

Lähtökohtaisesti käyttäjä voi kopioida, välittää, levittää ja esittää CC-lisensillä jaettua teosta sekä sen pohjalta tehtyjä versioita ilman erillistä lupaa. Tekijä voi kuitenkin rajoittaa näitä perusoikeuksia erilaisilla ehdoilla. Creative Commons -lisenssijärjestelmä koostuu neljästä erilaisesta ehdosta, joita yhdistämällä tekijä voi määritellä haluamansa käyttöoikeudet teokselleen:

 Nimeä (BY, ByAttribution) = Tekijän nimi on mainittava, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Epäkaupallinen (NC, NonCommersial) = Teoksen kaupallinen käyttö on kielletty, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Ei muutoksia (ND, NoDerivates) = Teoksesta ei saa luoda johdannaisteoksia, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Jaa samoin (SA, ShareAlike) = Teoksesta tehtyjä johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta. 

 Lisäksi järjestelmään kuuluu ns. CC0-lisenssi, jonka avulla tekijä voi luopua kaikista oikeuksista teokseensa. 

Lisenssit merkitään siten, että ensimmäisenä on kirjainyhdistelmä CC, jota seuraa välilyönti ja väliviivoilla eroteltu luettelo lisenssiehtojen lyhenteistä (esim. CC BY-SA, Nimeä-Jaa samoin).

Kuvien käyttö ja tekijänoikeudet

Kuvia on helppo hakea netistä, mutta kuvien käyttöä säätelevät tekijänoikeudet, joten kaikkea löytämäänsä ei voi käyttää. 

Internetissä paljon myös ilmaista kuvamateriaalia, joiden käyttöoikeudet on määritetty CC-lisensseillä.

Kuvapankkeja

Google kuvahaussa on mahdollista suodattaa kuvia käyttöoikeuksien perusteella: Hakutyökalut > Käyttöoikeudet. 
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
-->