Siirry pääsisältöön

Konetekniikka: Etusivu

Mendeleyn logo

Mendeley on viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voit hallita opinnäytetyön tai muun kirjallisen työn lähdeviitteitä.

Mendleleyhin voit siirtää viitteitä eri tietokannoista, esimerkiksi KAMK-Finnasta yhdellä klikkauksella. Viitteet säilyvät omalla tililläsi niin kauan kuin niitä tarvitset. Ohjelman avulla voit mm. muotoilla lähdeluettelon ja tekstiviitteet automaattisesti monen viittaustyylin mukaisesti.

Mendeley-ohje

Tässä tiedonhaun oppaassa esitellään konetekniikan opinnoissa hyödyllisiä verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Painotus on KAMKin kirjastolle ostetuissa lisensoiduissa aineistoissa. Lisäksi mukaan on otettu joitakin keskeisiä verkosta vapaasti löytyviä aineistoja.

Tukea opinnäytetyön tekemiseen
 

Kirjaston oparitukipajaan voit tulla missä opariprosessin vaiheessa tahansa ja myös useamman kerran. Saat apua seuraaviin aiheisiin:

  • tiedonhaku eri lähteistä
  • lähteiden käyttö ja merkintä   (Mendeley)
  • tekninen opastus opinnäytetyöpohjan käytössä  
  • kirjallisuuskatsauksen tiedonhakuprosessi  

  Jos mahdollista, ota ohjaukseen mukaan oma kone.

Aika Paikka Ilmoittautuminen
     
     

Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan sähköpostilla kirjastonopetus(at)kamk.fi.

Oparitukipajassa saat myös tukea pakolliseen oparivaiheen tiedonhakutehtävään. Oparitukipajaan osallistumisesta ei saa tiedonhaun suoritusmerkintää opinnäytetyön seurantalomakkeelle. Sen saa hyväksytysti palautetusta suunnitelmavaiheen tiedonhaun tehtävästä.

Opinnäytetyöntekijän opas

Tiedonhaun tehtävän suorittamisohjeet

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->