Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kirjaston käyttäjän opas: Henkilökunnalle

Henkilökunnan lainat ja työkäyttö

Katso yleiset lainaamiseen liittyvät ohjeet Lainaa, uusi, varaa -välilehdeltä.

Kirjastolla on painetun aineiston hankinnasta puitesopimus kirjavälittäjän kanssa ja hankinnat tehdään pääsääntöisesti sitä kautta. Henkilökunnan työkäyttöön tarvitsemat aineistot voidaan hankkia kahdella tavalla. 

Hankintavaihtoehdot

 1. Hankimme kirjaston määrärahoista aineiston (kirjat, lehdet, DVD:t, äänitteet jne.) kokoelmiimme. AV-aineistoa voimme hankkia vain, jos sillä on kirjasto-oikeudet. Tällöin lainaat aineiston kirjaston käyttösääntöjen mukaisesti. Jos aineisto katoaa, olet velvollinen joko korvaamaan sen tai toimittamaan kirjastoon korvaavan tuotteen. Emme peri henkilökunnalta myöhästymismaksuja.
   
 2. Hankimme aineiston tutkinto-ohjelman tai tulosalueen laskuun. Tutkinto-ohjelman/tulosalueen pitää hyväksyä hankinta ja aineisto jää pysyvästi tulosalueelle tai tutkinto-ohjelmalle. Aineisto merkitään tilaajan nimellä henkilökunnan aineistorekisteriin. Ilmoita kirjastoon, jos aineisto siirretään pysyvästi toiselle henkilölle tai se poistetaan.

Jos tarvitset kirjaa työkäyttöön, informoi meitä hyvissä ajoin. Henkilökunnan  työhuoneisiin tilatut kausijulkaisut maksetaan tutkinto-ohjelman tai tulosalueen määrärahoista. 

TKI-hankkeet

Kirjasto voi hankkia aineistoa myös TKI-hankkeiden tarpeisiin. Aineiston kustannukset maksetaan hankerahoituksesta. Hankintaehdotuksen tekijä ilmoittaa kirjastolle hankintavaiheessa maksavan kustannuspaikan ja hyväksyjän nimen. Aineisto jää tällöin hankkeelle. Hankeen päätyttyä kirjat voi lahjoittaa kirjaston kokoelmaan

Erityisaineistot

Opettajien erityisaineistoista sovitaan tapauskohtaisesti. Tutkinto-ohjelmaa tai erillistä projektia varten hankittavien sähköisten opetusmateriaalien (esim. opettajan oppaat) tai asennettavien ohjelmien kustannuksista vastaa tulosalue tai projekti.

Kokoelmatyön periaatteet

Kirjaston kokoelmat ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet kamkilaisille. Kokoelmien kehittämisvastuu on sekä kirjastolla että tutkinto-ohjelmilla. Seuraamme uusinta kirjallisuutta yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Aineiston hankinta

Hankimme aineistot kustannustehokkaasti ja vältämme tarpeetonta päällekkäisyyttä kirjastojen kokoelmissa.  

Yleiset kriteerit
 • Aineisto liittyy Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusaloihin
 • Sisällön laajuus, syvyys, tarkkuus ja ajantasaisuus
 • Aineistolle on pitkäaikaista käyttöä 
 • Aineiston kieli 

Hankimme kirjastoon opetussuunnitelmissa mainittua kurssikirjallisuutta ja muuta opiskelussa, opetuksessa ja TKI-toiminnassa tarvittavaa aineistoa. Hankimme sekä painettua että elektronista aineistoa.  Kalliiden aineistojen kohdalla vertaamme hintaa ja aineiston käytettävyyttä. Pääsääntöisesti emme hanki aineistoa jolle on käyttöä vain lyhyen aikaa.

Kurssikirjat

Hankimme kurssivaatimuksissa olevaa aineistoa elektronisena tai painettuna. Painettuja kurssikirjoja pystymme hankkimaan vain osalle kurssiin osallistujista. Kahden viikon laina-aika parantaa kuitenkin kurssikirjojen saatavuutta. Hankimme niitä myös käsikirjastoon.

Opettaja: ilmoitathan uusista kurssikirjoista ajoissa kirjastoon hankintaa varten!

Lehdet

Tilaamme kirjastoon tutkintokokonaisuuksiin liittyviä lehtiä. Kokoelmissamme on myös aiheisiin liittyviä tärkeitä ilmais- tai lahjalehtiä. Lehtikokoelmaa arvioidaan vuosittain. 

Henkilökunnan työhuoneisiin tehtyjä lehtitilauksia ei makseta kirjaston määrärahoista.

Elektroninen aineisto

Suosimme elektronisia aineistoja. Hankimme e-kirjoja, -lehtiä ja -hakuteoksia, jotta ne olisivat kaikkien kamkilaisten käytettävissä helposti verkon kautta.

Tutkinto-ohjelmaa tai erillistä projektia varten hankittavien sähköisten opetusmateriaalien (esim. opettajan oppaat) tai asennettavien ohjelmien kustannuksista vastaa tulosalue tai projekti.

Säilytys ja poistot

Löydät meiltä vain ajantasaista aineistoa, joka säilytetään painettuna tai elektronisesti. Kokoelmien tuoreuden takaamiseksi poistamme säännöllisesti vanhentunutta aineistoa - pitkäaikainen säilytys ei ole keskeinen tehtävämme.

Kokoelmien poistoissa teemme tarvittaessa yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa.  Aineisto poistetaan, jos

 • se on vanhentunut tai ei kuulu enää tutkintovaatimuksiin.
 • siitä on useita kappaleita, joita ei käytetä.
 • siitä on pysyvä e-versio.
 • se on huonokuntoista.

Lahjoitukset

Voit lahjoittaa meille aineistoja. Ennen vastaanottopäätöstä arvioimme, mikä on aineiston

 • ajantasaisuus
 • käytettävyys
 • käsittelyn työkustannus
 • säilytyksen aiheuttamat tila- ja muut kustannukset

Lahjoitetut aineistot siirtyvät Kajaanin ammattikorkeakoulun omistukseen. Päätämme lahjoitusten ja vaihtoina saatujen aineistojen käsittelystä ja säilytyksestä.

E-aineistojen käytön koulutusta

Miten käytetään e-kirjoja? Miten päästä käsiksi asiantuntijatietoon? Mistä löytyy laadukkaita lähteitä opinnäytetyöhön?

Kirjasto tarjoaa tiedonhaun ja tiedonlähteiden käytön koulutusta Kamkin opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Autamme onnistumaan!

Tee hankintaehdotus

Osallistu kirjatarjontamme kehittämiseen! Voit tehdä hankintaehdotuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiasanaa(at)kamk.fi.

Olet tervetullut tekemään hankintaehdotuksia myös paikan päällä kirjastossa. Voit aina tulla keskustelemaan aiheista, joista toivot aineistoja kirjastoon. Hankintapyynnön voi jättää kenelle tahansa kirjaston työntekijöistä.

Kerrothan kurssilla käytettävästä kirjallisuudesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Tällöin ehdimme tilata kirjat ja saattaa ne lainauskuntoon ennen kurssin alkua.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 3
 • 87101 KAJAANI
 • puh (08) 618 991
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->