Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin tiede ja aineistonhallinta: Hankkeen valmistelu

DMPTuuli-työkalu

DMPTuuli-työkalua suositellaan käytettäväksi hankkeiden aineistonhallinnassa.

DMPTuulista löytyy suomenkielinen aineistonhallintasuunnitelma ammattikorkeakoulujen käyttöön. Lisäksi sieltä löytyy rahoittajien vaatimusten mukaisia mallipohjia.

Työkalu ohjaa aineistonhallintasuunnitelman tekemistä kysymysten avulla.

Eettinen ennakkoarviointi, tutkimuslupa, tietosuoja ja rekisteriseloste

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita.

Tutkimuslupa anotaan siltä kohdeorganisaatiolta, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi tarvitaan suostumus tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä.

Henkilötietojen tietosuojan vaatimukset tulee ottaa huomioon jo hankkeen alkuvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelmassa selvitetään, mitä henkilötietoja hankkeessa on tarpeen kerätä tai käsitellä. Samalla on arvioitava, täyttyvätkö henkilötietolain tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.

TENKin ohjeet: Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Henkilötietojen tietosuojan vaatimukset tulee ottaa huomioon jo hankkeen alkuvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelmassa selvitetään, mitä henkilötietoja hankkeessa on tarpeen kerätä tai käsitellä. Samalla on arvioitava, täyttyvätkö henkilötietolain tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Rekisteriseloste tulee laatia ennen aineiston keruuta aina, kun tutkimusaineisto tulee sisältämään henkilötietoja. Sitä edellytetään tavallisesti myös eettisessä ennakkoarvioinnissa ja myös tutkittavilla on oikeus tutustua siihen. Jos tutkimusaineistona on ilman tutkittavan suostumusta hankittuja rekisteripohjaisia arkaluonteisia tietoja, rekisteriseloste toimitetaan myös tietosuojavaltuutetulle.

Rahoitus ja rahoittajien aineistonhallintaa koskevia vaatimuksia

Valmiita aineistoja ja tutkimusinfrastruktuureja

Hyödyllisiä linkkejä aineistonhallinnasta

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
-->