Skip to main content

Opinnäytetyön tekijän opas: Tiedonhaun ohjaus ja työpajat opinnäytetyövaiheessa

Tiedonhaun työpajat opinnäytetyövaiheessa

Paras ajankohta tiedonhaun työpajaan osallistumiseen on opinnäytetyön aloitusvaiheessa, kun aihe on jo tiedossa. Työpajassa otetaan käyttöön RefWorks-viitteidenhallintaohjelma sekä etsitään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää tietoa verkkotietokannoista.

Paikka: kirjaston atk-luokka, TI1L148, 1 krs, Tieto1-rakennus

Aika: Maanantaisin klo 15.

Ilmoittautuminen, opinnäytetyön tekninen neuvonta ja tiedonhakuun liittyvät kysymyksetasiasanaa(at)kamk.fi

Kun ilmottaudut tiedonhaun työpajaan, kerro myös mistä aiheesta etsit tietoa.

Huom! Sairaanhoitaja- ja aktiviteettimatkailun opiskelijoiden tiedonhaun työpajat järjestetään aiheanalyysi- ja suunnitelmavaiheen seminaareissa.

Tärkeitä linkkejä

Tiedonhaun ohjaus

Jos tarvitset lisätukea tiedonhakemiseen, tarjoamme opinnäytetyön tekijöille myös yksilöllisiä ohjaustuokioita.

Autamme etsimään lähdeaineistoa - sekä painettuja että elektronisessa muodossa julkaistuja - ja arvioimaan lähteiden soveltuvuutta omaan aiheeseesi. Opastamme käyttämään verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan taidot tulee samalla kerrattua.

Ota yhteyttä, sovitaan aika! Jos teet opinnäytetyötä parin kanssa tai ryhmässä, ohjaukseen voi osallistua joko yksi tai useampi henkilö.

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 3
  • 87101 KAJAANI
  • puh (08) 618 991
  • kajaanin.amk@kamk.fi
-->